Conflict Management

In iedere conflictsituatie staan de neuzen een verschillende of zelfs tegengestelde kant op. Er worden waarheden bevochten en grenzen bewaakt. Allerlei strategieŽn wor-
den gekozen om te winnen.

Maar uiteindelijk lopen alle betrokkenen schade op en wint er niemand. Het gaat ten koste van de werksfeer, de prestaties en de gezondheid. Het kan zelfs leiden tot ontslag. Redenen genoeg om te leren hoe je heilzaam en opbouwend kunt handelen in conflictsituaties.

Van conflict naar win-winsituatie
Volgens Bron kunnen verschillende opvattingen en waarden juist voor vruchtbare ideeŽn zorgen. Aan de hand van een coachings- of trainingtraject op maat leert u individueel of in teamverband conflict-
situaties om te buigen naar win-winsituaties. Hierbij staat het signaleren, benoemen en benutten van verschillen centraal.

Aan het einde van het traject bent u veel inzichten en bruikbaar gereedschap rijker: u kunt patronen van uzelf en anderen herkennen en tot een gunstige oplossing komen waar alle betrokkenen vrede mee hebben.

De Arenaô
Bron geeft inzicht in conflicten aan de hand van de Arenaô. Dit model spreekt zeer tot de verbeelding en laat duidelijk de twee mogelijkheden zien: in de Arena (strijd) of uit de Arena (harmonie). Daarnaast maakt u kennis met de rollen die in en uit de Arenaô voorkomen. Aan de hand van sprekende metaforen worden ieders aandeel en overlevings-
systemen zonder veel woorden snel duidelijk.

Dankzij deze nieuwe kijk en kennis kunt u de verschillende karakters, houdingen en ideeŽn begrijpen en spanningsvelden doorbreken. Zo bent u beter in staat om een conflict te voorkomen en samen op zoek te gaan naar gemeenschappelijke grond: de plek waar geen winnaar of verliezer is, maar wel iedereen zichzelf kan zijn. Hier is begrip voor elkaar en ruimte voor een oplossing. Een oplossing die hoogstwaarschijnlijk uit een onverwachte hoek komt...

Ook voor u of uw team maakt Bron graag een traject Conflict Manage-
ment op maat.
Hiervoor kunt u contact op nemen met Tineke Meyers.

Conflictbemiddeling

terug       
Bron Coaching | Training | Consult Kortemarkstraat 138, 8820 Torhout, T. +31 (0)6 25480305, info@bronvanbeweging.nl