Conflictbemiddeling

Mensen doen, denken en zijn verschillend. Dat kan prikkelend en inspirerend zijn. Maar verschillen kunnen ook ontaarden in een ongewenst conflict. Het leidt af van de werkzaamheden en het vergt vaak veel energie van de betrokkenen. Als een conflict voortduurt en er geen oplossing voor handen lijkt, kan het werk stagneren en zelfs leiden tot ziekteverzuim of ontslag. In dat geval kan conflictbemiddeling voor een uitweg zorgen.

Het Derde Pad™
Bron biedt onafhankelijke en onpartijdige bemiddeling bij conflicten door heldere analyse, afgestemde vertolking en een open blik. Gezamenlijk komen we tot de essentie en de werkelijke proporties van het conflict om van daaruit op zoek te gaan naar Het derde pad™ een antwoord dat alle partijen gunstig kan stemmen. Het schept ruimte voor een nieuwe verbinding, nieuwe ingevingen, nieuwe kennis en nieuwe beweging. Tijdens een bemiddelingstraject op maat komen essentiële vragen aan bod:

Wat is de inhoud van het conflict?
Wat is de aard van het conflict?
Wat wakkert het conflict aan?
Welke overlevingssystemen zijn van kracht?
Wat is de diepliggende gevoelswaarde die aanzet tot het conflict?

Nieuwe rangschikking
Door deze vragen te beantwoorden, kunnen we het conflict doorgronden en ontdekken wat de strijd oproept. Bovendien krijgen de betrokkenen inzicht en begrip in de beleving en waarden van de ander. Dit is het vertrekpunt voor een nieuwe rangschikking waarbij Het Derde Pad™ ontstaat: een overstijgend antwoord waarbij argumenten versmelten. Een antwoord uit een vaak onverwachte hoek. Niet zwart, niet wit, maar in een kleur waar eerder niet aan gedacht was.

Haalbaarheid
Voorafgaand aan de bemiddeling zal Bron onderzoek doen naar de haalbaarheid. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de betrokkenen het enigszins eens zijn met de bemiddeling en bereid zijn tot een oplossing. Ook wordt er een manifest opgesteld van de nieuwe situatie waar ieder zich aan verbindt.

Indien in uw situatie of organisatie ook onafhankelijke bemiddeling gewenst is, dan helpt Bron graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Tineke Meyers.

Conflict Management

terug       
Bron Coaching | Training | Consult Kortemarkstraat 138, 8820 Torhout, T. +31 (0)6 25480305, info@bronvanbeweging.nl