Stress Management

Ongezonde stress heeft grote impact op je leven. Maar in de dynamiek van alledag hebben veel mensen het niet eens in de gaten. Dan kan stress voor vervelende verrassingen zorgen.

Ook op het werk komt er veel en vaak stress voor. Het gaat ten koste van je gezondheid, je stemming en je prestaties. Zonde, want er is een-
voudig iets aan te doen. Stress ontstaat door belemmerende gedachten, gevoelens en gewoontes. De kunst is, om deze factoren te signaleren en aan te pakken.

Evenwicht Vierdaagse
Tijdens de Evenwicht Vierdaagse™ maakt Bron u weer bewust van uw lichaam, geest en omgeving. U ontdekt hoe uw lichaam voor u werkt, en ook hoe niet. U staat stil bij de signalen die uw lichaam u geeft. En u leert ingrijpen voordat uw grenzen bereikt zijn. Aan het einde van deze vierdaagse training weet u hoe en waar bij u spanning ontstaat en bent u in staat om er werkelijk zelf iets aan te doen.

Indeling
Iedere trainingsdag begint met theorie. Want door uw kennis uit te breiden, wordt uw bewustzijn groter. Na de theorie is er aandacht voor het ontdekken van je persoonlijke stressfactoren. Hierbij stelt u de persoonlijke Stressbarometer™ samen. U kunt zo heel precies op uw stress ingrijpen. Het laatste deel van de dag krijgt u handige oefeningen die ook na de training van pas komen.

De Evenwicht Vierdaagse™ is een interessante training waar u helemaal bij betrokken zult zijn. U leert tenslotte niet alleen veel over stress, maar ook over uzelf.

Dag 1: stress door gedachten
Deze dag staat in het teken van denkpatronen, verwachtingen en belemmerende overtuigingen. Ook is er aandacht voor concentratie, stilte en ont-spannen

Dag 2: Stress door gevoelens
Tijdens deze dag staan we stil bij verankeringen, reflexen, gevoelsmatige reacties en patronen. Vervolgens besteden we aandacht aan deprogrammering.

Dag 3: Stress door gewoonten
Op deze dag kijken we naar voeding, bioritme, bewegen en werken we aan een gezonde energiebalans.

Dag 4: Terugkomdag
Na vijf tot zes weken komen we weer bij elkaar voor vraag en advies, extra tools en om ervaringen uit te wisselen.

De Evenwicht Vierdaagse™ is een training voor groepen. Ook voor uw team maakt Bron graag een afgestemd traject. Indien gewenst kan Bron ook een individueel traject uitstippelen, waarbij bovenstaande ingrediënten ook aan bod komen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Tineke Meyers.

terug       
Bron Coaching | Training | Consult Kortemarkstraat 138, 8820 Torhout, T. +31 (0)6 25480305, info@bronvanbeweging.nl