Teambuilding

De spirit van een team valt of staat met de spirit van ieder in-
dividueel teamlid. Als iedereen zichzelf kan zijn en ieders per-
soonlijke kwaliteiten tot uiting komen, zal ook het team tot bloei komen.

Daarom heeft Bron aandacht voor ieder individu en ligt de nadruk op de kracht van de verschillen. De kunst van samenwerken is, om deze verschillen te benoemen, te accepteren, te benutten en te waarderen. Zo wordt teamspelen een plezier en zijn de gemeenschappelijke successen een natuurlijk gevolg.

De Vier Verdiepingenô
Afhankelijk van de samenstelling en de gezamenlijke doelen van het team, biedt Bron coachings- en trainingstrajecten op maat. Bij elk traject baseren we de teambuilding op De Vier Verdiepingenô.

1e Verdieping: ik
De eerste verdieping is jouw verdieping: de plek waar jij je thuis voelt. Hier kun je doorgronden wie je bent en wat jouw rol en motivatie binnen je team is. We nemen een kijkje in je eigen keuken: je ontmoet je verlangens, je vermogens en je beperkingen. Door een snelle en heldere zelfanalyse kom je te weten hoe jij het beste binnen je team uit de verf komt. Het biedt een nieuw vertrekpunt om jou plek binnen de organisatie gestalte te geven. Vanuit deze plek kun je vrijer bewegen. Naar anderen en naar jullie gezamenlijke doelen.

2e verdieping: ik en jij
Op deze verdieping vindt de ontmoeting plaats. Je zult zien dat je verschillend bent ťn dat je verschil maakt. Je leert een brug te slaan naar de ander zonder je eigenheid te verliezen. En daar komen vele facetten van communicatie bij kijken: we staan stil bij je taal- en stemgebruik, je woordkeuze en je lichaamstaal. …n je ontdekt wat er achter je woorden en gedrag schuil gaat. Bovendien leer je evenwicht te vinden tussen praten, luisteren, en doen. Dit zorgt voor een duidelijke en open verbinding en een intensivering van de samenwerking.

3e verdieping: Ik en zij
De derde verdieping gaat over jou en het grotere geheel. Waar ligt de focus op je werk? Wat is je visie op het bedrijf? Wat vind je van het team, de leiding en de plannen? Als er belangrijke tegenstellingen zijn, gaan we hiermee aan de slag. Cruciaal, omdat dit enerzijds voor vruchtbare ideeŽn en anderzijds voor stagnatie kan zorgen. Deze inzichten zijn onlosmakelijk verbonden met de zin in je werk en de zin van je werk.

4e verdieping: Ik in wij
Op deze bovenste verdieping draait het om de teamspirit en de hogere doelen. Er is aandacht voor iedereen. Inclusief jijzelf. Hier creŽer je de prettigste sfeer om samen te werken. Zodat jij je gezien voelt en je ook de ander ziet. Zodat iedereen weet waar je goed in bent en ook waar je hulp kunt gebruiken. Zodat ieder teamlid zich veilig voelt om zich uit te spreken en ideeŽn te lanceren. Zodat iedereen weet waar het heen gaat en wat ieders bijdrage is.

Wie de Vier Verdiepingenô doorlopen heeft, zal merken dat samenwerken echt een plezier kan zijn. Niet alleen omdat je samen voor een fijne teamspirit kan zorgen, maar ook omdat je samen simpelweg veel meer kunt bereiken.

Ook voor jouw team maakt Bron graag een traject op maat. Neem hiervoor contact op met Tineke Meyers.

terug       
Bron Coaching | Training | Consult Kortemarkstraat 138, 8820 Torhout, T. +31 (0)6 25480305, info@bronvanbeweging.nl