Trajecten op maat

De aanpak van Bron is toepasbaar op vele situaties in ons leven en ook op ons werk. Overal waar menselijke beweging en groei gewenst is, kan Bron u van dienst zijn. Zo kan er coaching, training of consult worden ingezet om bepaalde doelstellingen binnen het team of bedrijf te realiseren. Of om specifieke competenties te ontwikkelen die voor een branche of baan wenselijk zijn. Ook kan er een traject op maat ontwikkeld worden aan de hand van een thema dat binnen uzelf, uw team of bedrijf van belang is. Denk ook bijvoorbeeld aan lezingen of (bij)scholingstrajecten.

Enkele voorbeelden:
  • Klanten zijn net mensen
  • Tussen denken en doen klopt het hart
  • Flexibiliteit op het werk
  • Zin van en zin in werk
  • Iedereen doet mee
  • Krachtig zijn en het kwetsbare zien
  • Durven dromen
  • Uit de arena
  • Zijn zelfsturende teams altijd mogelijk?
Gewenste output
Voorafgaand aan een traject, zullen er eerst een of meerdere intakegesprekken plaatsvinden om uw vraag en situatie te specificeren. Ook zal er gekeken worden naar de betrokkenheid, het werk- en denkniveau en het animo van de deelnemers. Daarnaast wordt besproken wat de gewenste output is en wat de mogelijkheden zijn om dit te bereiken. Op basis hiervan zal Bron inhoud en opbouw aan het traject geven.
U kunt contact opnemen met Tineke Meyers


terug       
Bron Coaching | Training | Consult Kortemarkstraat 138, 8820 Torhout, T. +31 (0)6 25480305, info@bronvanbeweging.nl