Bron voor organisaties: tussen denken en doen klopt het hart

Zijn wie je van nature bent. Onderzoeken waar het werkelijk om gaat. Doen wat zin heeft. Open staan voor je omgeving. En leven naar je innerlijke waarden. Krachtig kunnen zijn en het kwetsbare zien. Dat is bezieling.

Wanneer mensen bezield zijn, met passie en plezier werken, is groei een natuurlijk gevolg. Bezielde mensen hebben er zin in n ze inspireren hun omgeving. Zij zorgen voor verfrissing, verbinding en vooruitgang. Bovendien komen deskundigheid en vaardigheid pas goed tot uiting wanneer de mensen met hart en ziel aanwezig zijn. En dat is natuurlijk goed voor uw organisatie.

Door middel van coaching, training of consult brengt Bron het manage-
ment en teamleden terug bij zichzelf en hun bezieling. Om vervolgens met nieuwe bagage de beoogde doelen te begroeten en ook anderen te inspireren om deel uit de maken van het bedrijf. Zo ontstaan er nieuwe ideen, een succesvolle bedrijfsvoering en een plezierige interne communicatie. Bron brengt beweging en vitaliteit in uw organisatie, precies daar waar het hart klopt. Op een natuurlijke manier en deskundig eenvoudig.

Succes is een natuurlijk effect
Als bezieling waarde krijgt in een organisatie, dan is succes geen doel maar een natuurlijk effect. Bezieling maakt energie vrij. Het is de impuls voor creativiteit, betrokkenheid en levendigheid. Bron helpt mensen niet alleen zichzelf te zijn, maar leert ook om hun energie en kwaliteiten optimaal te gebruiken.

Bezield zijn is gezond
Als mensen zich lekker voelen, komen er natuurlijke stoffen vrij die goed zijn voor stemming, concentratie en het immuunsysteem. Bij gebrek aan bezieling stagneert de energie en is er grote kans op ziekte, depressie of vermoeidheid. Bron besteedt daarom zorgvuldige aandacht aan stress- en conflict management, zodat bezieling alle ruimte krijgt en mensen minder ziek zijn. Daarnaast helpt Bron bij persoonlijke effectiviteit, team-
building en leidinggeven altijd vanuit de gezonde gedachte dat beweging van binnen begint.

Ook voor uw organisatie maakt Bron graag een afgestemd plan voor coaching, training of consult. Hiervoor kunt u contact opnemen met Tineke Meyers.


      
Bron Coaching | Training | Consult Kortemarkstraat 138, 8820 Torhout, T. +31 (0)6 25480305, info@bronvanbeweging.nl