Hooggevoelige mensen

Bron helpt vaak kinderen, jongeren en vol-
wassenen die hooggevoelig zijn. Als je hoog-
gevoelig bent heb je fijn afgestemde zintuigen. In deze drukke wereld kunnen je zenuwstel-
sel en je brein snel overprikkeld raken.

Daardoor kunnen er nogal wat beperkingen ontstaan zoals:
gering concentratievermogen / irritaties en chronische vermoeidheid / een slechter werkend immuunsysteem / fibromyalgie / huiduitslag en psoriasis / psychisch lijden / snel geëmotioneerd / een te open energiesysteem en een slechte aarding.

Naar schatting is tien procent van de mensen hooggevoelig. Bron helpt mee om de deze klachten te milderen en een gunstige wending te geven aan hooggevoeligheid.

Hoog begaafd
Als je hooggevoelig bent, ben je zeer fijn afgestemd, creatief en liefdevol. Je hebt nog een hele pure verbinding met natuurlijk leven. Je hebt een zorgvuldige houding naar natuur, mens en dier. Je hebt nog hoogbegaafde zintuigen en bent zeer intuītief. Het is de kunst om deze omslag van 'beperkt' naar 'begaafd' te maken. Daar kan Bron je heel goed bij helpen.

Prachtige zintuigen
Zintuigen zijn voor ons mensen van levensbelang. Ogen zien, oren horen, mond proeft, neus ruikt en huid voelt.

Het zijn de instrumenten tot bezieling, lust, herkenning, liefde en tot verbinding. Het gevoel van veiligheid, kleurechtheid, schoonheid, en liefde, wordt gescreend via de zintuigen. Bij veel mensen is dit vermogen sterk verminderd. Als je hooggevoelig bent werken je zintuigen nog puur en natuurlijk. Dat is prachtig.

Aansluiting vinden
Maar voor de gave zintuigen is er in deze tijd zoveel storing en chaos van beeld, geluid en stress dat je zenuwstelsel de vele prikkels niet kan verwerken en je raakt overprikkeld. Hierdoor mis je een soepele aansluiting met de maatschappij, in werk, en in relaties. Je kunt niet uit de voeten met de tijdsdruk die we met z'n allen gewoon vinden.

Bron inschakelen
Wanneer je je hooggevoeligheid als gave kunt gaan gebruiken word je die prachtige persoon met een fijne krachtige uitstraling. Je wordt weerbaar en gaat meer genieten.

Het is voor andere mensen fijn dat je er bent. Je bent fijngevoelig en afgestemd. Dat hebben we hard nodig in onze maatschappij. Dus samen met Bron werk je aan de volgende thema's: Beheer en structuur / focussen / je energiesysteem / je communicatie / flexibiliteit / voeding / bescherming / levenshouding.

Spreekt de benadering van Bron je aan? Voor een afspraak kun je contact opnemen met Tineke Meyers. Telefoon: 06-25480305

terug       
Bron Coaching | Training | Consult Kortemarkstraat 138, 8820 Torhout, T. +31 (0)6 25480305, info@bronvanbeweging.nl